News

Proč, jak a co zrealizovat?

Dnes jsem od svého mentora obdržela nahrávku ze semináře a po poslechu nahrávky jsem si řekla, že se s vámi o hlavní myšlenky podělím, protože jsou důležité pro život každého z nás. PROČ děláme to, co děláme? JAK a CO zrealizovat? Proč jsou někteří lidé úspěšnější a bohatší než ostatní? Proč způsob jejich vedení zajišťuje věrné zákazníky? Proč ti druzí, navzdory stejným podmínkám nedokážou uspět? Co společného mají úspěšní lidé? Všichni uvažovali, jednali a komunikovali stejným způsobem – vždy začali s otázkou: PROČ a až poté řešili, JAK a CO zrealizovat?

Každý z nás by měl umět vysvětlit: CO dělá a JAK to dělá? A správně umět formulovat otázku: PROČ to dělá? Nejdřív začněte s PROČ? Za PROČ se přitom nepovažují peníze nebo zisk, ale jsou to vždy jen výsledky. Úspěšní lidé, kteří znají své PROČ, nepotřebují manipulovat, protože ony inspirují. Lidé je následují ne proto, že musejí, ale protože sami chtějí. Jejich práce je těší, protože v ní spatřují smysl. Mají zázemí a jsou hrdý na to, že to, co v životě chtěli dokázali, uspěli v tom a inspirují další lidi nebát se udělat krok vpřed. Zákazníci jsou loajální, ochotni poskytnout podporu i v těžkých časech, imunní vůči manipulacím ostatních. 

Jaké jsou jednotlivé fáze procesu objevování vašeho osobního a týmového PROČ a odpovědi na tyto otázky. Co mám dělat, když moje zaměstnání neodpovídá mému PROČ? Co když se moje PROČ podobá PROČ mého konkurenta? Mohu mít víc než jedno PROČ? Co když se náš tým nedokáže shodnout na společném PROČ? Nezáleží na tom, zda jste právě nastoupili do nového zaměstnání, jestli jste vedoucím týmu nebo ředitelem firmy. Záleží na tom, zda chcete změnit svět k lepšímu a pomoci, tak lidem s objevováním jejich PROČ? 

Tento článek je pro ty, kteří sami podnikají, budují, vedou či teprve plánují, že se do něčeho pustí. Pokud principy těchto otázek správně uchopíte ve svém pracovním, podnikatelském, osobním či studijním životě, tak změníte všechno a stanete se, pro druhé přínosem.

Pojďme motivovat a inspirovat ostatní. Ty, kteří chtějí najít někoho, kdo bude inspirovat je.

 

Thank the authors
Take action