News and inspiration

Simona Kijonková posílá YC lidem vzkaz

Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková posílá vzkaz YC lidem, kteří pomáhají potřebným. Pokud tedy pomáháš nebo podporuješ svým členstvím, tento krátký vzkaz je rozhodně pro tebe.

Simona Kijonková nám poskytla rozhovor, ze kterého vzniklo sedm obsahově bohatých TOP videí.

Toto osmé video Simony Kijonkové je pozdrav a poděkování těm, kteří v YeahCoach pomáhají potřebným. Tento pozdrav patří zároveň všem členům YeahCoach, těm, kdo investoval do YeahCoach byť jen minimální částku, protože bez investorů bychom tady nebyli. 

Děkujeme Simoně Kijonkové za pozdrav! Děkujeme i moderátorce Veronice Petrové.

 

TOGETHER STRONGER FOREVER

 

Thank the author with credit
Take action