News

Úsměvem získáš každého

Existuje hodně způsobů, jak udělat dobrý dojem, jak získat práci, na kterou se hlásí mnoho dalších uchazečů. Jak zviditelnit sebe sama v kolektivu jiných lidí, nebo jen jak projasnit den dalším lidem, ale v tomhle článku chci představit jeden způsob a ten nejhlavnější v životě a tím je úsměv. Úsměvem získáte každého.

Skutky jsou více než slova a úsměv Vám pomůže získat víc, než si dovedete představit. Profesor James V. McConnell, psycholog Michiganské univerzity, říká o úsměvu: „Lidé, kteří se smějí, mají tendenci řídit, učit se a prodávat věci efektivněji a také vychovat šťastnější děti. V úsměvu je mnohem více informací než v zamračené tváři. Proto je povzbuzení mnohem lepším pedagogickým nástrojem než trest."

Každý na světě hledá štěstí a jen jedna cesta k němu je jistá, je to cesta přes naše myšlenky. Štěstí nezávisí na vnějších podmínkách, nezávisí na majetku, postavení ani prostředí. Štěstí, ale i neštěstí závisí na našich představách. Představte si dva lidi žijící ve stejném městě, pracujících na stejné pozici se zhruba stejným majetkem, a přece jeden z nich může být šťastnější než ten druhý. Hlavně každý z nás vidí štěstí v něčem jiném. Někdo v rodinném kruhu nebo s dobrými přáteli. Jiný zase v úspěšné kariéře, kde každý rok povýší na vyšší pozici a je lepší finančně zajištěn. 

Proč? Protože myšlenka je to, co je nejdůležitější, snažte si zachovat dobrý duševní stav, buďte odvážní, poctiví a snažte se udržovat v dobré náladě. Všechno se vyplní, pokud si to vroucně přejete, stanete se takový, jakým chcete být, jen vyšlete své myšlenky tím správným směrem.

Úsměv, nestojí nic, ale udělá mnoho.Obohacuje ty, jimž platí, a neubírá těm, kteří jej dávají.

Trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo tak chudý, aby se jím nestal bohatším. Doma tvoří štěstí, podporuje dobrou vůli v praktickém životě a je pojítkem přátelství. Je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení. Nelze jej však koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást, stává se pozemským statkem teprve, až, když ho naleznete a rozzáří každý den vaši tvář. A je-li snad někdo unaven tak, že se na vás neusměje, nechtěli byste se usmát vy na něj? Neboť nikdo nepotřebuje úsměv tolik, jako ten, kdo už žádný nemá.

Ať už hledáte práci, přátele, nebo jen chcete prožít příjemné léto, nalaďte své myšlenky na pozitivní vlnu a usmívejte se.

 

 

Thank the authors
Take action