Kontaktujte nás
Ďalšie kontakty
Kancelária
Gregorova 2115/10
148 00 , Praha 4
Česká republika
Spoločnosť
YeahCoach s.r.o.
IČ: 06039201
DIČ: CZ06039201
Gregorova 2115/10
148 00 , Praha 4
Česká republika
Hlavné bankové spojenie
2001211853 /2010
IBAN: CZ912 0100 0000 0121 1853
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s.
Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Dcérska spoločnosť
YeahCoach Apps s.r.o.
IČ: 06931839
DIČ: CZ06931839
Gregorova 2115/10
148 00 , Praha 4
Česká republika
Hlavné bankové spojenie
2001402772/2010
IBAN: CZ 52201 00000 00200 14027 72
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s.
Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Dcérska spoločnosť
i-PROSPERITY.com s.r.o.
IČ: 02895455
DIČ: CZ02895455
Gregorova 2115/10
148 00 , Praha 4
Česká republika
Hlavné bankové spojenie
20142233/2010
IBAN: CZ81 2010 0000 0000 2014 2233
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s.
Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
V prípade sporu vyplývajúceho z uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom (tj. Užívateľom, ktorý uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania), ktorý sa nepodarí vyriešiť dohodou zmluvných strán, je Užívateľ-spotrebiteľ oprávnený začať mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na príslušnom orgáne, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).